ỐC CÔN PAKE

 

Bulông (bao gồm đai ốc) có đường kính ren từ 18mm đến 24mm dùng để liên kết trong kết cấu nhịp dầm cầu thép.

Tính chất cơ học của bulông, đai ốc và vòng đệm quy định như sau:

Đối với bulông:

- Giới hạn bền:

+ nhỏ nhất 110kG/mm2

+ lớn nhất 130kG/mm2

- Độ cứng đạt 325-388HB (35-41 HRC)

- Độ thắt tương đối φ% không nhỏ hơn 35.

- Độ dãn dài tương đối % không nhỏ hơn 8

- Độ đai va đập aL KG/cm2 không nhỏ hơn 5

Tính chất cơ học của bulông, đai ốc quy định như sau:

Đối với bulông:

- Giới hạn bền:

+ nhỏ nhất 110kG/mm2

+ lớn nhất 130kG/mm2

- Độ cứng đạt 325-388HB (35-41 HRC)

- Độ thắt tương đối φ% không nhỏ hơn 35.

- Độ dãn dài tương đối % không nhỏ hơn 8

- Độ đai va đập aL KG/cm2 không nhỏ hơn 5

Đối với đai ốc:

- Giới hạn bền không nhỏ hơn 110. Kg/mm2

(khi thử cùng với bulông )

- Độ cứng đạt: 283-341HB (30-37HRc)

Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule