THÉP HỘP VUÔNG

 

êu chuẩn  
Standard

Mác thép
Grade

Độ bền cơ lý
Mechanical Properties

Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)

Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)

Độ giãn dài
Elongation
(%)

TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )

CT 33

240 min

 

 

CT 34

230 min

340 ÷ 440

32 min

CT 38

250 min

380 ÷ 490

26 min

CT 42

270 min

420 ÷ 540

24 min

CT 51

290 min

510 ÷ 640

20 min

TCVN
3104 - 79

25Mn2Si

392 min

590 min

14 min

35MnSi

392 min

590 min

14 min

JIS G3112

SD 295A

295 min

440 ÷ 600

16 min (d<25mm)

18 min (d≥25mm)

SD 345

345 ÷ 440

490 min

18 min (d<25mm)

20 min (d≥25mm)

SD 390

390 ÷ 510

560 min

16 min (d<25mm)

18 min (d≥25mm)

SD 490

490  ÷ 625

620 min

12 min (d<25mm)

14 min (d≥25mm)

ASTM A615
/A615M - 94

Gr 40

300 min

500 min

11 min (d=10mm)

12 min (d>10mm)

Gr 60

400 min

600 min

9 min (d≤20mm)

8 min (20

BS 4449

Gr 250

250 min

287 min

22 min

Gr 460

460 min

483 min

12 min

ΓOCT 
5780 - 82

25Γ 2C

380 min

580 min

14 min

35Γ C

380 min

580 min

14 min

ΓOCT
380 - 89 

CT2

196 min

334 ÷ 412

26 min

CT3

225 min

373 ÷ 461

22 min

CT4

245 min

412 ÷ 510

20 min

CT5

265 min

490 ÷ 608

16 min

Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule