THÉP TẤM ĐÓNG TÀU

 

Chất liệu

Độ dày(mm)

Sức cong(Mpa) ≥

Sức căng(Mpa)

Độ dãn dài     (%) ≤

Nhiệt độ(oC)

AKV trung bình

Akv/J

b =2a

180o

b =5a

120o

Chiều dài

Chữ thập

A

≤ 50

235

400-490

22

-

-

-

d = 2a

-

B

0

27

20

-

d = 3a

D

-10

E

-40

A32

≤ 50

315

440–590

22

0

31

22

-

d = 3a

D32

-20

E32

-40

A36

≤ 50

355

490-620

21

0

34

24

-

d = 3a

D36

-20

E36

-40

 Quy cách

 Thành phần hóa học

Chất liệu

%≤

Mn %≤

Si %≤

%≤

%≤

Al %≤

Nb %≤

%≤

A

0.22

≥ 25C

0.1 – 0.35

0.04

0.04

-

-

 -

B

0.21

0.6 – 1.0

0.1 – 0.35

0.04

0.04

-

-

 -

D

0.21

0.6 – 1.0

0.1 – 0.35

0.04

0.04

≥ 0.015

-

 -

E

0.18

0.6 – 1.2

0.1 – 0.35

0.04

0.04

≥ 0.015

-

 -

A32

0.18

0.7 – 1.6

0.1 – 0.5

0.04

0.04

≥ 0.015

-

D32

0.9 – 1.6

E32

0.9 – 1.6

A36

0.18

0.7 – 1.6

0.1 – 0.5

0.04

0.04

≥ 0.015

0.015 – 0.05

0.03 – 0.1

 
Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule